BACADER
(Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği)

Ülkemiz baca sektörüne hizmet veren firma ve kişilerin artık tüm dünyada bir endüstri konusu olan baca imalat ve uygulamaları alanında profesyonel hizmetler veren, bunun için üyelerini ve ihtiyaç sahibi kişi-kurumları eğitme amacı gütmektedir. Baca sektörünün mevcut standartlara uygun hale gelebilmesi için gerekli altyapı ve çalışmalarını yapmaktır.

Baca sistemleri alanında faaliyet gösterecek derneğin amacı, Baca sistemlerini standartlara uygun bir şekilde üreten veya ithal eden kurum ve kuruluşlar ile uygulayıcıların mensuplarını bir araya getirerek; sektör içi işbirliği sağlamak, sistemlerin insan ve çevre sağlığına uygun olarak tasarlanması için çalışmalar yapmak, kurulan sistemlerde en iyi baca çekişi ile enerji tasarrufu sağlanmak ve maksimum verim alınmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.

BACADER HABERLER

Bacader Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneğiyle Gücünüze Güç Katın!

Her zaman yanınızda.

İŞBİRLİĞİ

Üyeleri ve Baca Sanayi sektörü içinde işbirliği, dayanışma ve yardımlaşmayı ve ortak sorunları çözüme ulaştırmayı sağlar.

DAYANIŞMA

Baca sistemleri konusundaki standartlar ve uygulama kurallarının tanımlanması ve geliştirilmesini sağlayıcı çalışmalar yapar.

YARDIMLAŞMA

Baca sistemlerinin son kullanıcılara yönelik standartlara uygun kaliteli hizmet ve malzeme almalarını sağlayıcı bilgilendirici çalışmalar yapar.

Menü