KADIKÖY BELEDİYESİ BÜTÜNCÜL VE KATILIMCI İKLİM EYLEMİ PROJESİ UZMANLAR DANIŞMA TOPLANTISI’ NA KATILDIK.

2017 yılı Eylül ayında başlatılan ve hedefi, Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planının güncellenerek, katılımcı bir modelle İklim Eylem ve Adaptasyon Planına dönüştürülmesi ve 2030 yılına kadar %40 oranında sera gazı emisyonlarının azaltım stratejilerini küresel düzeydeki stratejileri de dikkate alarak, aktif katılımcı bir perspektif ve bütüncül bir yaklaşımla güçlendirmek olan Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi Uzmanlar Danışma Toplantısı 13 Mart 2018 tarihinde Kadıköy Belediyesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonu da gerçekleştirildi.  Katılımcı perspektifin ön planda olduğu proje kapsamında Kadıköy’e ait verilerin analiz edildiği ilk taslak eylem raporu, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, yerel/merkezi yönetim ve özel sektör temsilcilerinden 57 uzman ile paylaşılarak ilçede iklim değişikliğinin etkilerini azaltıcı çözüm önerileri ve hedefler tartışmaya açılmıştır. “Yenilenebilir Enerji, Binalarda Enerji Verimliliği, Bölgesel Enerji Çözümleri, Farkındalık, Finans, Kurumsal Yapılanma, Kentsel Planlama ve Ulaşım” temalı altı masada gerçekleştirilen çalıştayda, BACADER olarak Genel Koordinatör Muammer AKGÜN tarafından, Yenilenebilir Enerji sistemleri masasında temsil edilerek bacalar ilgilim görüşlerimizi bildirdik.

Menü