BACADER Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği Yönetim Kurulunun 9. Olağan Genel
Kurulu 03 Mart 2018 tarihinde Kartal TİTANİC Otel’de gerçekleştirdi. Divan Başkanlığına
Ergün AKIN, Başkan Yardımcılığına Onur PİŞİREN ve Katip Üyeliğe Muammer AKGÜN’ün
seçildiği Genel Kurulda Yönetim Kurulu faaliyet raporları ve Denetim Kurulu raporlarının
okunması ve ibrasının ardından diğer maddeler görüşüldü.

Genel Kurul toplantısının ardından Mustafa ZİYLAN yaptığı açıklama ile genel kurula iştirak
eden tüm üyelere teşekkür ederek bu dönemi en verimli şekilde geçirmek üzere tüm
yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin sorumluğu alacaklarını söyleyerek tüm üyelerden de
her türlü desteklerini beklediklerini ifade etti.

BACADER 9. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri
1. Mustafa ZİYLAN
– Yönt. Kur. Başkanı
2. Akan POLAT
– Yönt. Kur. Başk.Yard.
3. Mustafa YALLAGÖZ
– Muhasip Üye
4. Barış SAY
– Üye
5. Murat COŞKUN
– Üye

 

Menü